Η εταιρεία IRS goup καλύπτει όλη την γκάμα Υπηρεσιών  όσο αφορά την Ψύξη και τον Κλιματισμό σε δύο βασικούς κλάδους:

 • Ναυτιλία
 • Βιομηχανία

Αναλυτικότερα οι γκάμα των Υπηρεσιών που προσφέρουμε :

  • Μελέτες στους τομείς Ψύξης | Κλιματισμού | Εξαερισμού
 • Εγκαταστάσεις σε   Ψυκτικές  |  Κλιματιστικές  |  Εξαερισμού μονάδες
  • Συντήρηση σε μονάδες  Ψύξης | Κλιματισμού |  Εξαερισμού
  • Ανακατασκευές Μηχανημάτων Ψύξης | Κλιματισμού | Εξαερισμού
  • Ειδικές εφαρμογές στους τομείς Ψύξης | Κλιματισμού | Εξαερισμού