Στην IRS group διαθέτουμε  μια πλούσια γκάμα προϊόντων σε:

  • Συμπιεστές καινούργιοι διαφόρων τύπων (ανοιχτού, κλειστού και ημίκλειστου)
  • Συμπιεστές ανακατασκευασμένοι (ανοιχτού & ημίκλειστου τύπου)
  • Ανταλλακτικά (συμπιεστών διαφόρων τύπων)
  • Εξαρτήματα δικτύου ψύξης (σωλήνες, διακόπτες,θερμοστατικοί διακόπτες, διάφοροι τύποι εκτονωτικών βαλβίδων, διάφοροι τύποι ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων, μονώσεις)
  • Διάφορα αναλώσιμα
  • Διάφοροι τύποι φρέον
  • Διάφοροι τύποι κυκλοφορητών  καινούργιων και επισκευασμένων
 Έχοντας την δυνατότητα να ανταποκριθούμε  άμεσα στις οποιεσδήποτε απαιτήσεις σας.